Vision / Mission

Vision:
At bidrage til udviklingen af et bæredygtig, energieffektivt og energirigtigt samfund til gavn for
miljøet, klimaet og borgerne, og at omstillingen sker hurtigst muligt på en måde hvor også
forbrugernes meninger og holdninger respekteres.

Mission:
DENFO vil være den bærende sammenslutning for forbrugere og prosumers inden for
bæredygtig vedvarende energi.
DENFO vil være med til at gør en forskel for de danske energiforbrugere ved at være en stærk
samlet forening dækkende hele energiområdet.
DENFO skal overvåge at lovgivningen overholdes, være behjælpelig i sager, foretage uvildig
vejledning og meget mere.
DENFO skal tale forbrugernes sag overfor producenter, leverandører, myndigheder m.m.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os