DENFO, Danske Energiforbrugere og underliggende interessegrupper er opstået ved en fusion den 4. marts 2018 mellem Sammensluttede Danske Energiforbrugere (SDE) som var stiftet i 1994 og Danske Solcelleejere som var stiftet i 2012. DENFO har til formål at repræsentere forbrugerne i energiområdet sammenhænge.

DENFO vejleder i tilfælde af problemer med leverandøren, problemer med at vælge den rette tekniske løsning, problemer med elselskaber, afgiftsgrupper og med at forstå eller klage over regningen fra dit elselskab.

DENFO er forbrugerorganisationer der repræsenterer forbrugerene over for Elselskaberne og Energileverandørerne, systemansvaret og myndighedsarbejdet, Energitilsynet, Energiklagenævnet, de kommercielle virksomheder i energisektoren, og de aktive græsrodsbevægelser. DENFO vil repræsentere de danske energiforbrugere, altså private og erhvervsmæssige kunder.

DENFO, Danske Energiforbrugere er den administrative del for organisationerne :

  • Danske Solcelleejere
  • Danske Husstandsvindmølleejere
  • Danske solvarmeejere
  • Danske jord- og luftvarmepumpeejere
  • Danske batteriejere
  • Danske Biovarmeforbrugere
  • Danske Elforbrugere
  • Danske Fjernvarmeforbrugere
  • Danske Vandforsyningsforbrugere

DENFO skal gøre en forskel for de danske energiforbrugere ved at have en stærk forbrugerforening inden for hele energiområdet.

DENFO skal overvåge at lovgivningen overholdes, være medlemmerne behjælpelige i sager overfor leverandører, myndigheder og lign., foretage uvildig rådgivning og meget mere. DENFO skal være den bærende sammenslutning for forbrugere og producenter inden for bæredygtig vedvarende energi.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os