Vedr. ankesagen.

Som det nok er bekendt blev byrettens dom i forbindelse med solcellesagen mod Energi- og Klimaministeriet anket til landsretten efter anbefaling af foreningens tidligere advokat Niels Holger Printz.

Det var dog tvivlsomt, om ankesagen kunne vindes, og efter råd fra foreningens nye advokat, Alexander May-Worre, besluttede bestyrelsen enstemmigt i starten af august at opgive sagen – dette i lyset af, at det ikke var muligt at inddrage Skatteministeriet, som er det ministerium, sagen oprindeligt skulle have været anlagt imod, og at anken mod Energi- og Klimaministeriet ville blive tabt og dermed kun påføre foreningen voldsomme udgifter.

Bestyrelsen arbejder nu med at undersøge mulighederne for en ny sag mod Skatteministeriet, og så snart vi har en plan klar vil vi vende tilbage med mere information herom. Vi er dog ikke i tvivl om, at en sådan sag skal føres for at få styr på de urimeligheder, danske solcelleejere de seneste år har været udsat for fra myndighedernes side.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os